Stadgar och protokoll

Stadgar & årsmöten

Vid årsmötet 2020 antog föreningen för första gången på många år nya stadgar. Stadgarna skrevs då om från grunden med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets stadgemall.
Mycket är sig likt i de nya stadgarna, men en väsentlig stagdeföränding som gjordes var att ge medlemmar möjligheten att utse ombud som representanter för dem vid årsmötet. Syftet är förstås att öka engagemanget och demokratin i föreningen.

Gällande stadgar kan läsas här.
Protokoll från och handlingar framlagda på de senaste årens årsmöten kan läsas här.

Styrelseprotokoll

Föreningens styrelse har möten 8-12 gånger per år.
Protokoll från styrelsemöten från 2018 och senare kan läsas här.

Information om vissa styrelsebeslut och riktlinjer som är aktuella för medlemmarna i GBK finns här.