Träningsgrupper och avgifter

Se träningstider och avgifter för alla grupper nedan.

Se lediga träningsgrupper här!

Klubbens vision är utgångspunkten i planeringen av grupperna. Inför varje termin får du som tränar med oss en inbjudan till att anmäla dig till en grupp.

De allra flesta medlemmarna spelar hela terminen i samma grupp, men byte av grupp under terminen kan ske i samråd med tränarna, allt för att så många som möjligt ska få så bra träning som möjligt tillsammans med andra spelare som har kommit lika långt i sin badmintonutveckling. Utöver schemalagd träning så hålls ett antal gruppöverskridande aktiviteter under terminens gång.

Träningsgrupper

Badmintonskolan (träningsgrupper TG)

Våra badmintonskolor vänder sig till barn och ungdomar som inte har någon vana av att spela badminton sedan tidigare. Träningsgrupperna (TG) är åldersindelade, enligt skolans modell med låg-, mellan-, högstadie och gymnasiet. Vi lär oss grunderna i badminton både när det gäller teknik och fotarbete. Givetvis ges även lite tid för fritt spel. 

Du behöver inte ha med ett eget racket när du tränar i badmintonskolan. 

Träning en gång i veckan, 60 minuter. Pris 1450 kr per termin.
Träning två gånger i veckan, 60 minuter per tillfälle. Pris 2100 kr per termin.

Best on court 

Best on court är både till för nybörjare och dem som har spelat ett tag. Vi tränar motorik, teknik och fotarbete på ett lekfullt sätt. 

Det speciella med dessa pass är att varje barn har en förälder med sig till varje pass. Föräldern medverkar aktivt på varje pass och det gör att vi får många ledare på träningarna vilket höjer kvalitén. Det finns alltid minst en huvudtränare som styr upplägget. 

Best on court finns i olika nivåer beroende på hur länge du har tränat badminton. 

Best on court steg 1 tränar en gång i veckan, 60 minuter (från det år man fyller 7 år). Best on court steg 2 och 3 tränar en gång i veckan, 90 minuter  (U9 – U13). Best on court 1, pris 1450 kr per termin och Best on court 2 och 3 pris 1600 kr per termin.

Ungdom tävling 3 (U11 – U17)

Gruppen är till för de spelare som vill fortsätta utveckla sitt spel och tävla. 

Man har påbörjat sin tävlingskarriär och deltar i tävlingar regelbundet. 

Träningarna innehåller alla moment som behövs för att spela tävlingar på nivå 1-3.

Två träningar per vecka och passen varar i 105 minuter. Båda passen sker samtidigt som  Ungdom tävling 2 (se nedan). Pris 2450 kr per termin.

Ungdom tävling 2 (U11 – U17)

I denna grupp  tränar de som har ambition och förutsättningar att nå sverigetoppen i sin åldersklass och kan konkurrera på sverigenivå U13 och regional nivå U15. Träningarna innehåller alla moment som behövs för att spela tävlingar på nivå 3-6.  

Fyra träningar per vecka där fokus är på matchspel, spelförståelse, teknik och fysträning. Två träningar sker samtidigt som Ungdom tävling 3 och resterande träningar med Ungdom tävling 1 (se nedan). Pris 3250 kr per termin.

Ungdom tävling 1 (U15 – U19)

I denna grupp tränar de som har ambition och förutsättningar att nå sverigetoppen i sin åldersklass och konkurrerar på sverigenivå U15 eller högre.

Träningarna innehåller alla moment som behövs för att spela tävlingar på nivå 3-6.  Fyra träningar per vecka där fokus är på matchspel, spelförståelse, teknik och fysträning. Två av träningarna sker samtidigt som Ungdom tävling 2 och två med Senior tävling 1 varav den ena även med Senior tävling 2 (se nedan). Pris 3250 kr per termin.

Senior motion

Det här är en grupp för de som vill träna badminton regelbundet men inte tävlar, för spelare 20 år och äldre. 

Tränarna går igenom slag, fotarbete och taktik. Varje träning innehåller även en stund med fritt spel. 

Gruppen tränar en gång i veckan och träningen är 90 minuter lång. Pris 2500 kr per termin.

Senior tävling 3

I Senior tävling 3 tränar spelare som är U17 eller äldre och som konkurrerar i C/D-klass. Fokus ligger på matchspel men det finns även inslag av olika övningar

En träning  per vecka och passet är 90 min. Passet genomförs samtidigt som Senior tävling 2. Pris 2500 kr per termin.

Senior tävling 2

I tävlingsgrupp Senior tävling 2 tränar spelare som är  U17 eller äldre och som konkurrerar i B-klass. Fokus ligger på matchspel men det finns även inslag av olika övningar. 

Två träningar per vecka där ett pass är 105 min och ett pass är 90 minuter. Ett av passen genomförs samtidigt som Senior tävling 3 och ett av dem samtidigt som Senior tävling 1 och Ungdom tävling 1

Banor finns även tillgängliga för spel ytterligare ett pass i veckan, då utan tränare och samtidigt som Senior tävling 1. Pris 2950 kr per termin.

Senior tävling 1

I tävlingsgrupp Senior tävling 1 tränar våra bästa spelare som är äldre än U17 och som konkurrerar i Elit- och A-klass.

Fokus ligger på matchspel men det finns även inslag av olika övningar samt fysträning på träningarna. 

Två träningar per vecka och varje pass är 105 minuter. Ytterligare ett tillfälle i veckan finns banor tillgängliga för egen träning för gruppens medlemmar. 

Passen genomförs samtidigt som Ungdom tävling 1 och ett med Ungdom tävling 1 och Senior tävling 2. Pris 3300 kr per termin.

Sammanställning av träningstider och avgifter för respektive träningsgrupp HT 2023

Utöver den angivna träningsavgiften tillkommer 100 kr i medlemsavgift (betalas en gång per år, vanligtvis i juli/augusti)

GruppTräningstiderHallAvgift
TG 1 – lågstadiet 7-9 årMåndag 15.30-16.30 Nedre1450
TG 2 – tjejgrupp 13-16 årMåndag 16.30-17.30Nedre1450
TG 3 – mellanstadiet 10-12 årTisdag 15.30-16.30Nedre1450
TG 4 – högstadiet 13-16 årTisdag 16.30-17.30Nedre1450
TG 6 – mellanstadiet 10-12 årOnsdag 15.30-16.30Nedre1450
TG 7 – högstadiet 13-16 årOnsdag 16.30-17.30Nedre1450
TG 8 – mellanstadiet 10-12 årTorsdag 15.30-16.30Nedre1450
TG 9 – gymnasiet 17-19 årTorsdag, 16.30-17.30Nedre1450
TG 10 – lågstadiet 7-9 årLördag, 09.00-10.00Nedre1450
TG 11 – mellanstadiet 10-12 årLördag 10.00-11.00Nedre1450
TG 12 – högstadiet 13-16 årLördag 11.00-12.00Nedre1450
TG 13 – mellanstadiet 10-12 årSöndag 09.00-10.00Nedre1450
TG. 16 – högstadiet, 13-15 årSöndag, 10.00-11.00Nedre1450
Best on court steg 1Tisdag 17.30 -18.30Nedre 1450
Best on court steg 1 Söndag 10.45 – 12.00Nedre1450
Best on court steg 2 & 3Söndag 9.00 – 10.30Övre1600
Ungdom tävling 3Tisdag 16.00 – 17.45
Torsdag 16.00 – 17.45
Övre2450
Ungdom tävling 2 Måndag 16.30 – 18.30
Tisdag 16.00 – 17.45
Onsdag 16.30 – 18.30
Torsdag 17.45 – 19.30
Övre3250
Ungdom tävling 1Måndag 16.30 – 18.30
Tisdag 17.45 – 19.30
Onsdag 16.30 – 18.30
Torsdag 17.45 – 19.30
Övre3250
Senior motionSöndag 18.30 – 20.00Övre2500
Senior tävling 3Söndag 17.00 – 18.30Övre2500
Senior tävling 2Torsdag 17.45 – 19.30
Lördag 8.30 -10.00
Söndag 17.00 – 18.30
Övre2950
Senior tävling 1Tisdag 17.45 – 19.30
Torsdag 17.45 – 19.30
Lördag 8.30 -10.00
Övre3300

I mån av plats kan man träna i mer en än grupp (grupper markerade med *). Avgiften för den andra gruppen man deltar i blir då reducerad. Kontakta klubbchef@goteborgsbk.com för detaljerad information.

Se lediga träningsgrupper här!