Kallelse till årsmöte

Söndagen den 22 oktober klockan 13.00 är alla medlemmar välkomna till Göteborgs Badmintonklubbs årsmöte.

Här finner du kallelse, dagordning samt valberedningens förslag till styrelseposterna. Senast en vecka innan mötet kommer övriga handlingar finnas upplagda på ovanstående länk.